/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پتانسیل انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پتانسیل انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

چکیده مقاله:

  از جمله مشکلات شایع موجود در نظام های آموزش عالی در بسیاری از کشورها، پایین بودن سطح انگیزه تحصیلی در بین یادگیرندگان می باشد که سالانه زیان های علمی، فرهنگی اقتصادی بسیاری را موجب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی بود که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور بودند و از میان آنها 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی ( ترک زاده و محترم، 1392 ) و مقیاس پتانسیل انگیزش تحصیلی دانشجویان ( ترک زاده و زینعلی، 1393 ) بود. نتایج نشان داد بین هنجار اجتماعی با انگیزش تحصیلی و بین اعتماد اجتماعی با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بطور کلی نتایج حاکی از آن بود که بین نمره کل سرمایه های اجتماعی با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین نمره شبکه های اجتماعی با انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، انگیزش تحصیلی، دانشگاه پیام نور .

نویسندگان: معصومه محترم، الهام راضی، فاطمه صفایی دنیایی، فریبا سهراب

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 9

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطۀ بين سلامت اجتماعی كاركىان با تعهد و تحول سازمانی

موضوع مقاله: بررسی رابطۀ بين سلامت اجتماعی كاركىان با تعهد و تحول سازمانی چکیده مقاله: انسان سالم، محور توسعه است…

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در شهرداری سیرجان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در شهرداری سیرجان چکیده مقاله:   بسیاری از سازمان ها…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *