/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه تبلیغات نوین با جلب رضایت مشتری

موضوع مقاله: بررسی رابطه تبلیغات نوین با جلب رضایت مشتری

چکیده مقاله:

 تبلیغات، جادوی قرن بیستم است. در این قرن بدون تبلیغات، بازاریابی نامفهوم بود. از آن زمان که در اواخر قرن هجدهم انقلاب صنعتی رخ داد و صنعت یکباره دجار دگرگونی گشت و تولید به مفهوم امروزی شکل گرفت. فروشندگان برای فروش کالای خود نیاز به شیوه های نوین بازاریابی پیدا کردند. شکل های نوین ارتباطی تغییرات عمده ای در زندگی انسان ها به وجود آورد و با پدید آمدن اینترنت در واقع تحولی عظیم در سیستم های ارتباطی، تجارت و تبلیغات پدیدار شده و زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شهروندان پنج منطقه تهران با تعداد 175 نفر در نظر گرفته شده است. و با استفاده از نرم افزار spss و شیوه کولموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان از مورد تایید قرار گرفتن هر سه فرضیه در نظر گرفته شده می باشد.
واژگان کلیدی: تبلیغ، تبلیغات نوین، تبلیغات اینترنتی، رضایت مشتری.

نویسندگان: احسان احدمطلقی، سمیه سوری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات سبز چکیده مقاله:  افزایش نگرانی و آگاهی های عمومی نسبت به…

بررسی اثرات تغییر نگرش حاصل از حمایت مالی ورزشی بر وفاداری مشتریان به برند

موضوع مقاله: بررسی اثرات تغییر نگرش حاصل از حمایت مالی ورزشی بر وفاداری مشتریان به برند چکیده مقاله:  هدف از…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *