/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت مىابع انسانی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت مىابع انسانی

چکیده مقاله:

  امروزه دنیا از عصر اطلاعات خارج شده است و وارد عصر جدیدی به نام عصر دانش شده است ودانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می شود، سازمان های باید تمام توجه خود را به مهمترین سرمایه خودشان، یعنی همان دانش جلب کنند. مدیریت منابع انسانی سازمان ها نزدیک ترین گروه به انسان ها درون سازمان است. بخش بزرگی از دانش در درون افکارانسان های سازمان قرار دارد که مدیریت دانش وظیفه تسخیر و ذخیره سازی این دانش را در پایگاه هایدانش بر عهده دارد در این میان واحد منابع انسانی به دلیل نزدیکی به افراد سازمان عاملی مهم و کمک کننده به مدیران دانش سازمان محسوب می شوند. در این پژوهش تحلیلی، توصیفی سعی شده است ابتدا به معرفی کوتاهی از دانش و مدیریت دانش پرداخته و بعد از آن مدیریت منابع انسانی و نقش کمک کننده آن در مدیریت دانش بررسی شود و در نهایت نیز رابطه مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بررسی شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، دانش، مدیریت منابع انسانی، سازمان .

نویسندگان: سروه احمدی، ناجی یادگار تیرانداز، عارفه رحمتی، رضا ناصرلی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *