/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی رابطه بین قیمت گازطبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین قیمت گازطبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

چکیده مقاله:

نفت و گازطبیعی از سایر منابع انرژی و حرارت، پیشی جسته و مقام نخست را داراست و پیوسته نیز دامنه مصرف آن گسترش می یابد. همچنان که انسان در زندگی پیش می رود احتیاجش به منبع انرژی بیشتر می گردد و جوابگوی این تقاضای روزافزون فقط نفت وگازاست وگرنه زغال سنگ و منابع دیگر نیرو نمی توانند تکافوی احتیاجات امروزی بشررا بنمایند. حتی اگر در سال های آینده از انرژی هسته ای استفاده به عمل آید باز گاز ونفت همچنان سهم و مقامی برجسته در تولید نیرو به عهده خواهد داشت، باتوجه به اینکه در کشورهای عضو اوپک گازی به صورت مشترک مطالعه در زمینه قیمت گاز طبیعی با رشد اقتصادی انجام نگرفته است انجام این تحقیق ضروری می باشد. از جمله اهداف مهم و استراتژیکی که هر کشور برای رسیدن به آن تلاش می کند رشد با ثبات و بالای اقتصادی است که این امر در گرو بهبود هر چه بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد.برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب می بایست عوامل موثر بر این متغیر مهم اقتصادی به درستی برآورد شوند.در این مقاله به بررسی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی که تاثیر قیمت گاز بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک گازی پرداخته شده است.داده های آماری به صورت داده ها ی تابلویی و در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ می باشد. نتیجه حاصله از مقاله حاکی از تاثیر مثبت قیمت گاز بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارد.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، قیمت انرژی، گاز طبیعی، سرمایه داده های تابلویی،panel

نویسندگان: مرجان دامن کشیده، جواد صلاحی،مریم رضا زاده قربانی پور ، هانیه رضایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *