/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان

چکیده مقاله:

  در سازمانهای امروزی،عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی درباره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . این پژوهش به بررسی رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان تحقیق و تولید وسایل الکترونیک صدا و سیمای تهران به تعداد 110 نفر می باشد و نمونه مورد نظر شامل 86 نفر است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و رضایت شغلی مینه سوتا می باشد. روش تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها شامل روش همبستگی پیرسون است . نتایج تحلیل فرضیه ها نشان داد که فرضیه اصلی پژوهش یعنی رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان تایید شد و در بررسی فرضیه های فرعی به این نتیجه رسیدیم که بین غزت نفس مدیران و نظام پرداخت،نوع شغل،فرصتهای پیشرفت و شرایط فیزیکی رابطه وجود دارد ولی بین عزت نفس مدیران و جو سازمانی و سبک رهبری رابطه وجود ندارد.

واژگان کلیدی: عزت نفس، رضایت، رضایت شغلی، مدیران، کارکنان، صدا و سیما .

نویسندگان: هادی درویشی، فاطمه خوئینی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر عزت نفس مدیران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر عزت نفس مدیران چکیده مقاله:   این پژوهش با هدف بررسی تاثیرابعاد…

تاثير فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش نظام آموزش كاركنان

موضوع مقاله: تاثير فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش نظام آموزش كاركنان چکیده مقاله:   رویکرد زنجیره ارزش در تحلیل فعالیتهای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *