/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان: با نقش واسطه ای جو روانشناختی

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان: با نقش واسطه ای جو روانشناختی

چکیده مقاله:

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مشارکت کارکنان با واسطه گری جو روانشناختی در یکی از سازمانهای دولتی شهر شیراز بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان این سازمان در شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده تعداد 190 نفر به عنوان پژوه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین موغلی ( 1382 )، پرسشنامه مشارکت سازمانی ریچ و همکاران ( 2010 ) و پرسشنامه جو روانشناختی بران و لیگ ( 1996 ) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گردآوری گردید. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر مشارکت کارکنان اثر ساختاری ندارد؛ اما این متغیر با واسطه جو روانشناختی پیش بینی کننده معنادار سطح مشارکت کارکنان می باشد. مقاله ی حاضر تلویحات کاربردی یافته ها را جهت توجه به فرآیندهای جو روانشناختی و تاثیر آن در تحقق مشارکت کارکنان ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: رهبری، رهبری تحول آفرین، مشارکت، جو روانشناختی .

نویسندگان: فاطمه عبد شریفی، الهام راضی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی عکس العمل سهامداران نهادی فعال در شرکت های در شرف ورشکستگی

موضوع مقاله: بررسی عکس العمل سهامداران نهادی فعال در شرکت های در شرف ورشکستگی چکیده مقاله:   تحقیق حاضر به…

عوامل موثر در بروز جرایم و مفاسد اداری دیوان محاسبات کشور

موضوع مقاله: عوامل موثر در بروز جرایم و مفاسد اداری دیوان محاسبات کشور چکیده مقاله:   مطالعه زندگی بشر نشان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *