/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده گردید. سپس داده های پژوهش، از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع، گزارش فعالیت شرکت، ماهنامه بورس اوراق بهادار و سایت کدال و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین انجام گردید. یافته های تحقیق حاکی از این بود که افرایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود کاهش و کیفیت ترازنامه افزایش یافته که این امر خود منجر به کاهش مربوط بودن ارزش سود و افرایش کیفیت اطلاعات ترازنامه ای می شود.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی ، اطلاعات حسابداری ، بورس اوراق بهادار، مربوط بودن اطلاعات ، کیفیت حسابرسی.

نویسندگان: مرتضی محمودی ، بهروزجم، میر مرتضی موسوی، داود عبدی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *