/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

 هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تورم، چرخه عملیاتی با نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای رسیدن به اهداف فوق دو فرضیه مطرح گردید و با بررسی به این دو فرضیه به هدف اصلی پاسخ داده می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به محدودیت های موجود شامل 70شرکت است که طی سال های 1387تا 1393مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که رابطه تورم با نگهداشت وجه نقد یک رابطه U شکل می باشد. یعنی هنگامی که تورم افزایش یابد، نگهداری وجه نقد کاهش می یابد، با این وجود هنگامی که تورم به سطوح ثابتی رسید، نگهداری وجه نقد نیز همزمان با افزایش چرخه عملیاتی افزایش می یابد. اما نتایج همچنین نشان می دهد که در سطح اطمینان 93 درصد هیچگونه رابطه معناداری بین متغیر چرخه عملیاتی و توان دوم آن با تغییرات وجه نقد وجود ندارد.

واژگان کلیدی: تورم، چرخه عملیاتی، نگه داری وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: بهرام محسنی ملکی ، ساناز دوزنده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 22

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاثیر اعلان زودهنگام سود برکیفیت اقلام تعهدی

موضوع مقاله: تاثیر اعلان زودهنگام سود برکیفیت اقلام تعهدی چکیده مقاله: سود خالص یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده…

انجام مقاله – جلسه دوم + آموزش ویدیویی

انجام مقاله – جلسه دوم + آموزش ویدیویی انجام مقاله ، شیوه نگارش مقاله ، انجام مقاله علمی پژوهشی  +…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *