/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه بین اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

این پژوهش ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. ذی نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه مدیران را کنترل نمایند. بنابراین حسابرسان با رسیدگی دقیق و با کیفیت خود، می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و مدیریت سور را محدود کنند. در واقع یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقاء کیفیت حسابرسی است؛ زیرا اعتقاد بر این است که شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. این تحقیق جهت دستیابی به اهداف خود تعداد 7 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1387 تا 1392 مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اظهارنظر حسابرسی و مدیریت سود و همچنین بین این دو متغیر در شرکت های تحت فشار و غیر تحت فشار رابطه معناداری مشاهده نمی شود  وفرضیه ها رد شده است.

واژگان کلیدی: اظهارنظر حسابرسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، شرکت های تحت فشار.

نویسندگان: زهرا عباس زاده، بهرام محسنی ملکی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

مسئولیت اجتماعی شرکت ها: تکامل از طریق نظریه های نهادی و ذینفعان

موضوع مقاله: مسئولیت اجتماعی شرکت ها: تکامل از طریق نظریه های نهادی و ذینفعان چکیده مقاله: رهبران شرکت ها با…

بازخورد عملکرد در محیط حسابرسی : بررسی تحقیقات در مورد اثرات رفتاری

موضوع مقاله: بازخورد عملکرد در محیط حسابرسی : بررسی تحقیقات در مورد اثرات رفتاری چکیده مقاله: امروزه نسل جدید حسابرسان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *