/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک با خلق نوآوری سازمان (مطالعه موردی:کارکنان بانک ملت شهرستان ساری)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک با خلق نوآوری سازمان (مطالعه موردی:کارکنان بانک ملت شهرستان ساری)

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت منابع انسانی الکترونیک از زمره با ارزش ترین دارایی های یک سازمان محسوب می شود. توجه به مفاهمی همچون منابع انسانی و خلق نوآوری سبب دستیابی به جایگاه مناسبی در بین سازمان های دیگر می گردد. این مطالعه با توجه بر مبنای مدل استیفان و ودچپر و با رویکرد مبتنی بر خلق نوآوری شکل گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری (spss) در قالب تحلیل داده های پژوهش استفاده گردید . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تایید تمامی فرضیه های پژوهش و معناداری تمامی عوامل موجود در مدل مفهومی را نشان داده است .به عبارت دیگر بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با خلق نواوری رابطه معنا داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: منابع انسانی الکترونیک، نوآوری، وظایف مدیریت منابع انسانی الکترونیک، آموزش کارکنان، کارمندیابی .

نویسندگان: علی مهدی زاده اشرفی، امیر ابراهیم پور آزادبنی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي تأثير قيمت منصفانه بر رضايت مشتري در فرايند خريد لوازم خانگي (مورد مطالعه: لوازم خانگي ال جي و سامسونگ)

موضوع مقاله: بررسي تأثير قيمت منصفانه بر رضايت مشتري در فرايند خريد لوازم خانگي (مورد مطالعه: لوازم خانگي ال جي…

بررسی وضعیت توسعه نیروی انسانی ستاد مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس مدل استاندارد سرمایه گذاری در افراد (iip)

موضوع مقاله: بررسی وضعیت توسعه نیروی انسانی ستاد مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس مدل استاندارد سرمایه گذاری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *