/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین رتبه حاکمیت شرکتی و شاخص کیو توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین رتبه حاکمیت شرکتی و شاخص کیو توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

چکیده مقاله:

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر فراوانی در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین رتبه حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام پژوهش نمونه ای متشکل از ۹۱ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (۴۸۳ شرکت) انتخاب شدند. در این پژوهش طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد مشاهده قرار گرفته و با استفاده از رگرسیون چند متغیره شد. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر عدم وجود رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ( Qتوبین) می باشد.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، رتبه حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، شاخص کیوتوبین و بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: سید محمدجواد سید ابراهیمی، محسن حمیدیان

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *