/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بين رتبه حاکميت شرکتی و شاخص کيو توبين در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بين رتبه حاکميت شرکتی و شاخص کيو توبين در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

چکیده مقاله:

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر فراوانی در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین رتبه حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام پژوهش نمونه ای متشکل از 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (483 شرکت) انتخاب شدند. در این پژوهش طی دوره 1387 تا 1392 مورد مشاهده قرار گرفته و با استفاده از رگرسیون چند متغیره شد. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر عدم وجود رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ( Qتوبین) می باشد.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، رتبه حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، شاخص کیوتوبین و بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: سيد محمدجواد سيد ابراهيمی، محسن حميدیان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 25

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

واکنش سرمایه گذاران به پیاده سازی مکانیزم های حاکمیت شرکتی

موضوع مقاله: واکنش سرمایه گذاران به پیاده سازی مکانیزم های حاکمیت شرکتی چکیده مقاله: حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین…

مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك پارسيان و اثرات آن بر كارايي بانك

موضوع مقاله: مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك پارسيان و اثرات آن بر كارايي بانك چکیده مقاله: بحث…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *