/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تفاوت قدرت مدل قيمت گذاري دارايی سرمايه اي تعديل شده با مدل قيمت گذاري دارايی سرمايه اي مبتنی بر مصرف در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تفاوت قدرت مدل قيمت گذاري دارايی سرمايه اي تعديل شده با مدل قيمت گذاري دارايی سرمايه اي مبتنی بر مصرف در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف از این تحقیق این است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قوی تر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت. که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی می باشد جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله ( سال های 1392-1388 ) می باشد. از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1392 می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد.

واژگان کلیدی: بورس اوراق بهادار، بازده، ریسک، بازده مورد انتظار، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای تعدیل شده.

نویسندگان: سيامک کورنگ بهشتی، مریم گلستانیان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 19

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی قدرت مدل قيمت گذاري دارايی سرمايه اي تعديل شده در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی قدرت مدل قيمت گذاري دارايی سرمايه اي تعديل شده در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق…

ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه شرکت هاي خصوصی پروژه محور با استفاده از مدل OPM3 مطالعه موردي: شرکت ماشین سازي ویژه

موضوع مقاله: ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه شرکت هاي خصوصی پروژه محور با استفاده از مدل OPM3 مطالعه موردي:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *