/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی (داوطلبانه، اجباری) بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی (داوطلبانه، اجباری) بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر چرخش ( داوطلبانه، اجباری ) موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش تعداد 120 شرکت در دوره زمانی 1393-1386 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل پانل دیتا استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، چرخش اختیاری و چرخش اجباری موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: کیفیت گزارش حسابرسی، چرخش داوطلبانه، چرخش اجباری، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: حبیب اله نخعی، راضیه جعفرپور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر حاشیه سود خالص بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر حاشیه سود خالص بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله:…

بررس تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررس تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر چرخش موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *