/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بخش صنعت بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بخش صنعت بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

چکیده مقاله:

  براساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده های تولیدی از تخصیص های اولیه اقتصادی بهره مند می شوند. همچنین وفور نهاده های تولیدی در این کشورها ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را تشدید کرده است. به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، در صورت نوسانات شدید قیمت، درآمدهای صادراتی نیز دست خوش بی ثباتی شده و این امر، اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نا اطمینانی در صادرات بخش صنعت بر تولید ارزش افزوده صنعت ایران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۶۱ است. نتایج نشان داد که صادرات اثر مثبت و نا اطمینانی صادران اثر منفی بر تولید بخش صنعت داشته است.

واژگان کلیدی: صادرات، نا اطمینانی صادرات، تولید بخش صنعت، ایران.

نویسندگان: نوشین نخودبریز

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *