/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی مطالعه موردی کشور ایران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی مطالعه موردی کشور ایران

چکیده مقاله:

  متغیرهای کلان اقتصاد از مهم ترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثر گذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است و از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. لذا با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده هدف این مطالعه بررسی تآثیر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی در ایران در بازه زمانی 1393 – 1360 با استفاده از آمار و اطلاعات مستخرج شده از بانک مرکزی و تحلیل نمودارها می پردازد. نتایج بررسی آمار و اطلاعات بیانگر این است که حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ واقعی ارز رابطه مستقیم با ارزش افزوده کشاورزی دارد و هماهنگ با هم افزایش و کاهش می یابند و نرخ بهره واقعی با ارزش افزوده کشاورزی رابطه عکس دارد. که نتایج بررسی آمار طبق انتظار برای کشور ایران است.

واژگان کلیدی: حجم نقدینگی، ارزش افزوده کشاورزی، ایران، نرخ بهره، نرخ واقعی ارز .

نویسندگان: وحیده نصری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر سوابق کاری حرفه ای سرمایه گذاران بر میزان پیروی آنان از رفتارهای گروهی در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر سوابق کاری حرفه ای سرمایه گذاران بر میزان پیروی آنان از رفتارهای گروهی در بورس اوراق…

حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب

موضوع مقاله: حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی خوب چکیده مقاله:   طی دهه های اخیر حکمرانی تبدیل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *