/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر عوامل محیطی در توسعه انرژی های تجدید پذیر بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

موضوع مقاله: بررسی تاثیر عوامل محیطی در توسعه انرژی های تجدید پذیر بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عوامل محیطی توسعه انرژی های تجدید پذیر بر سیایت های اقتصاد مقامتی در شرکت نفت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. که جامعه آماری این پژوهش بخش توسعه انرژی های تجدید پذیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شامل 27 کارشناس است .پرسشنامه 80 سوالی محقق ساخته براساس طیف 5 درجه ای لیکرت توزیع شد. با استفاده از رگرسیون خطی، رگرسیون چند متغیره پسرو و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل ها انجام شد که حاکی از تاثیر عوامل محیطی توسعه انرژی های تجدید پذیر بر سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.

واژگان کلیدی: عوامل محیطی، انرژی های تجدید پذیر، اقتصاد مقاومتی، شرکت نفت ملی مناطق نفت خیز جنوب.

نویسندگان: هنگامه امیر

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

استراتژی مدیریت دانش در شرکت توزیع برق استان لرستان

موضوع مقاله: استراتژی مدیریت دانش در شرکت توزیع برق استان لرستان چکیده مقاله: مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتي، بحث…

تاثیر پاداش های درونی و عوامل بهداشتی بر نگهداشت کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان

موضوع مقاله: تاثیر پاداش های درونی و عوامل بهداشتی بر نگهداشت کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان چکیده مقاله: مدیریت استعداد به عنوان…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *