/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام، در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است. تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای است و این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی دی ها و سایت های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (Eviews) و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. در کل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت بانک بر تهسیلات اعطایی و زیان مطالبات مشکوک الوصول تاثیرگذار نیست.

واژگان کلیدی: تهسیلات اعطایی،زیان مطالبات مشکوک الوصول ،تمرکز مالیکت

آرش فرح روز شاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد بروجرد ]

محمود همت فر [ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد ]

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بانک بر تامین زیان وام در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوشته های مشابه

تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

چکیده تعهد سازمانی یک اصطلاح آشنا برای مدیران سازمان های امروزی است که عواقب مثبت و یا منفی آن برای…

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های شایستگی مالی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری مشهد

چکیده مزایای متفاوتی که شایستگی ها برای سازمان ها و مدیران در سطوح مختلف در بردارند، نظیر انتقال رفتارهای ارزشمند…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 18 =