/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر میزان رضایت مشتری

موضوع مقاله: بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر میزان رضایت مشتری

چکیده مقاله:

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان می باشد. امروزه به علت افزایش رقابت در بازارهای مالی، توجه به بنگاه ها و موسسات به حفظ مشتریان فعلی و جذب هر چه بیشتر مشتریان سودآور افزایش یافته است. فلذا برای جلب رضایت و اعتماد مشتریان می بایست کارمندانی راضی و وظیفه شناس تربیت کرد تا بتوان خدمات را به بهترین شکل ممکن ارائه داده و از این راه رشد و سودآوری و در نهایت بقای موسسه را تضمین نمود. از این رو در این تحقیق تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی که از عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری هستند مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مباحث مطرح شده، این مقاله سعی در تبیین اثرات بازاریابی بر رضایت مشتریان با مرور ادبیات موضوع دارد. بدین منظور، ابتدا مفهوم بازاریابی داخلی تشریح شده و سپس تاثیر آن بر رضایت مشتریان با توجه به نقش واسط کارکنان بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع مروری و مطالعات کتابخانه ای بوده و از نظر ماهیت و هدف کاربردی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وقتی کارمندان در شغل خود احساس امنیت و آرامش می کنند، و یا وقتی سیستم حقوق و مزایا را در سازمان عادلانه تصور کنند، احساس بهتری نسبت به شغل خود خواهند داشت و رضایت شغلیشان افزایش می یابد، این مسأله منجر به بهبود روابط کارکنان با مشتریان شده و ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن به مشتریان صورت می پذیرد و در نهایت جلب رضایت مشتریان را در پی دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی داخلی، رضایت مشتری، کارکنان .

نویسندگان: سروه احمدی، هانیه سخایی، مهناز ریاضتی، امیرحسین سالاری

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *