/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی ارتباط نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش سازمان

موضوع مقاله: بررسی ارتباط نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش سازمان

چکیده مقاله:

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه نقش مدیران، کارکنان و مشتریان و ایجاد ارزش می باشد همچنین نقش رهبری تحول آفرین و قابلیت بازاریابی به عنوان تعدیل گر در رابطه نقش مدیران، کارکنان و مشتریان و ایجاد ارزش بررسی می شود. جامعه آماری تحقیق را شعب و نمایندگی های بیمه پاسارگاد در شهر کرج تشکیل می دهند، تعداد 187 نفر از مدیران، کارکنان و فروشندگان شعب و نمایندگی های بیمه پاسارگاد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه )، جمع آوری شدند. برای تأیید روایی پرسشنامه از نظر اساتید و برای تأیید پایایی از مقیاس آلفای گرونباخ ( 0/87 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار Spss 21 و Lisrel 8.54 و از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش ارائه شده شرکت دارد و رهبری تحول آفرین مدیران رابطه بین این دو را تعدیل می کند، همچنین ارزش ارائه شده شرکت تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش دریافتی مشتریان دارد و قابلیت بازاریابی کارکنان رابطه این دو را تعدیل می کند و ارزش دریافتی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مشتری گرای شرکت می شود.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، ایجاد ارزش، نقش مدیران و کارکنان و مشتریان .

نویسندگان: هما درودی، بهجت آب چر، علی عرفانی فر

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاثير فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش نظام آموزش كاركنان

موضوع مقاله: تاثير فناوري اطلاعات بر زنجيره ارزش نظام آموزش كاركنان چکیده مقاله:   رویکرد زنجیره ارزش در تحلیل فعالیتهای…

ابعاد کیفیت خدمات و تاثیر آن بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری ایران

موضوع مقاله: ابعاد کیفیت خدمات و تاثیر آن بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری ایران چکیده مقاله:   در سالهای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *