/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

موضوع مقاله: بررسی اثر تجارت تکنولوژی، فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران

چکیده مقاله:

  فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات چند جانبه ای در مجموعه ی اقتصاد جهانی دارد که تأثیر آن به مراتب بیشتر از بخش تولیدات است. استفاده از فناوری باعث افزایش بهره وری افراد و انسجام اطلاعات در درون سازمان شده و سیستم های اجتماعی تعبیر اطلاعات را از طریق ارائه ی دیدگاه های مختلف در یک زمینه انجام می دهند. تحقیق و توسعه در بستر تغییر و تحول خود امروزه به عنوان یک فعالیت عمده صنعتی و دولتی بدل شده است و بصورت سازمانهایی جهت پاسخگویی به مسائل صنعتی، تکنولوژیکی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی ملل جهان و یکی از ابزارهای قدرت کشورها جهت توسعه اقتصادی جامعه در آمده اند. بیشتر اقتصاددان افزایش رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را به شدت فعالیت های تحقیق و توسعه نسبت می دهند. هزینه های تحقیق و توسعه محصول خود را در شکل تکنولوژی، ابداع و تغییرات فنی وارد تابع تولید می نماید. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تأکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است. لذا در این پژوهش تلاش شده است به بررسی اثر تجارت تکنولوژی و فناوری ارتباطات و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران و 15 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره ی زمانی 2013- 2000 پرداخته شود. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت داده های پانل نشان داد که تجارت تکنولوژی و هزینه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، اثر مثبت و معنادار ولی تکنولوژی با فناوری بالا بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب، اثر منفی داشته است.

واژگان کلیدی: هزینه های تحقیق و توسعه، تجارت تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی .

نویسندگان: محمود بابازاده، مریم ولی زاده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در استان کردستان

موضوع مقاله: بررسی موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در استان کردستان چکیده مقاله:   درآمد مالیاتی از جمله…

اصول مدیریت اسلامی و ویژگی های مدیران از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه

موضوع مقاله: اصول مدیریت اسلامی و ویژگی های مدیران از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه چکیده مقاله:  …

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *