/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی آثار و رابطه بین تسهیلات ترجیحی با سرمایه گذاری در بخش صنعتی و تولیدی

موضوع مقاله: بررسی آثار و رابطه بین تسهیلات ترجیحی با سرمایه گذاری در بخش صنعتی و تولیدی

چکیده مقاله:

در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر ارشد اقتصادی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در کارگاه ها و صنایع کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با ارشد اقتصادی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در میان 110 کارگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد کارگاه های زود بازده صنعتی و تولیدی در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان ارشد اقتصادی ایجاد شده با ضریب 0.372 خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد ارشد اقتصادی فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، تسهیلات، کارگاه های صنعتی و تولیدی.

نویسندگان: حسین یونسی سلماسی، محمد نقیبی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 10

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تآثیر هدفمندی یارانه بر روی توزیع درآمد خانوار از سال 92-80

موضوع مقاله: بررسی تآثیر هدفمندی یارانه بر روی توزیع درآمد خانوار از سال 92-80 چکیده مقاله: دیدگاه WTO سازمان تجارت…

اثرات بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصاد ایران

موضوع مقاله: اثرات بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصاد ایران چکیده مقاله: اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *