/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی واحدهای منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع مقاله: بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی واحدهای منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده مقاله:

امروزه اطلاعات را جزو ذخایر ملی هر کشوری به حساب آورده اند و فعالیت های مربوط به آن را پشتوانه هر گونه برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت و شرط اساسی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. ازآنجا که در عصر اطلاعات می تواند هم چون انرژی به مثابه پدیده ای اساسی در نظر گرفته شود، نقش و جایگاه مدیریت اطلاعات در فراهم آوری، سازماندهی، اشاعه و کاربرد پدیده ای چون اطلاعات بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این پژوهش برای تعیین اعتبار اندازه گیری از اعتبار محتوایی استفاده شده است، که اعتبار محتوایی آن توسط افراد متخصص در موضوع و اعضاء هیات علمی دانشگاه تعیین گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه مسئولان کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه های آزاد، منطقه ۷ بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی و صرفا با توجه به اشتغال در کتابخانه های واحدهای بسیار بزرگ و متوسط منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی که در آن نوع استخدام به رسمی، پیمانی و قراردادی تقسیم بندی شده است. روش این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است.امید است که مورد استفاده مدیران نیز قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مدیریت اطلاعات، کتابداری، دانش، فناوری، سازماندهی.

نویسندگان: زهرا خادمی، فرانک محسن زاده

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *