/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي نقش فرهنگ سازماني به عنوان محركي انكارناپذير در سازمان هاي يادگيرنده

موضوع مقاله: بررسي نقش فرهنگ سازماني به عنوان محركي انكارناپذير در سازمان هاي يادگيرنده

چکیده مقاله:

سازمان های امروزی از جمله شرکت های انرژی در محیطی پیچیده و متغیر به سر می برند. به گونه ای که دیگر همچون گذشته قادر به پیش بینی وضعیت آینده نیستند. چنین شرایطی، محصول فناوری ارتباطات و اطلاعات است، تنها منبع قدرت و ماندگاری سازمان ها، یادگیری بهتر و سریع تر نسبت به رقباست. چرا که یادگیری، عامل اصلی، کلیدی و مورد نیاز سازمانی است که می خواهد در دنیای نوین اقتصادی و محیط رقابتی پا برجا بماند. جذب، تولید و بکارگیری دانش، اطلاعات و تجربیات برای بهبود فعالیت های سازمان و بهینه سازی تصمیم گیری ها از نیازهای ضروری سازمانهای امروزی است. سازمانها با استفاده از دانش تولید شده، تجربیات خود و سایر سازمانها، کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی و مشارکت کارکنان در این امور می توانند بر محیط های رقابتی پیچیده و غیرقابل پیش بینی غلبه نمایند. به عبارت دیگر برای فعالیت و موفقیت در چنین محیط هایی سازمان باید به سازمانی یادگیرنده تبدیل گردد. در غیر این صورت از تغییر و تحولات محیطی عقب خواهد ماند و در رقابت با سازمانها خلاق و پیشرو تهدید خواهد شد و چه بسا بقای سازمان به خطر افتد. برای تبدیل شدن سازمان به سازمانی یادگیرنده، باید در ابتدا فرهنگ سازمانی تغییر کند. فرهنگ سازمانی باید به گونه ای عمل نماید که بتواند محرک و مشوق یادگیری گردد. ایجاد رویه ها، دستورالعمل ها، ارزشها و هنجارهای مناسب در جهت یادگیری سازمانی باید در فرهنگ سازمان گنجانده شود. سازمان یادگیرنده و کارکنان با انگیزه های یادگیری بالا می تواند باعث موفقیت سازمان در محیط های پیچیده گردد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، سازمان یادگیرنده .

نویسندگان: مهران تقي زاده

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 6

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي موانع، آسيب ها و فوايد اشتغال بانوان در عناوين مديريتي

موضوع مقاله: بررسي موانع، آسيب ها و فوايد اشتغال بانوان در عناوين مديريتي چکیده مقاله: جایگاه و موقعیت زن در…

بررسي مدل ها و موانع آموزش كارآفريني در دانشگاه هاي ايران

موضوع مقاله: بررسي مدل ها و موانع آموزش كارآفريني در دانشگاه هاي ايران چکیده مقاله: در دنياي امروز به دليل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *