/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي مفهومي استراتژيهاي بازاريابي و عملكرد تجاري در صنعت بنادر كانتينري

موضوع مقاله: بررسي مفهومي استراتژيهاي بازاريابي و عملكرد تجاري در صنعت بنادر كانتينري

چکیده مقاله:

با جهانی شدن بازارها تقاضا و رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است .بنادر به عنوان گره هایی هستند که نمی توانند از این تغییر جدا باشند. بهبود فن آوری ، تقاضاهای فزاینده حمل و نقل دریایی تقاضا برای کشتی های بزرگتر و جدیدتر رقابت بین بنادر را افزایش داده است . در این محیط رقابتی تنها ابزار تمایز و برتری می تواند استراتژیهای بازاریابی باشد. به این دلیل بنادر امروزی تحت فشارهای درونی و بیرونی قرار دارند. از یک طرف ، نیاز به دنبال کردن استراتژیهای مناسب از طرف مدیران و تخصیص منابع کمیاب خود دارند و از طرف دیگر آنها در بازارهای انحصاری نبوده، بنابراین با بازارهای کاملا رقابتی مواجه هستند . موفقیت بنادر منوط به اتخاذ استراتژیهای بازاریابی مناسب برای راضی کردن مشتریان است. شناسایی و پاسخگویی به نیاز مشتریان تفکری است که به طور عمیق در قلب مفاهیم بازاریابی قرار دارد و در زمینه های متعددی از تجارت و ادبیات اقتصادی مطرح شده است .در اقتصاد بنادر نیز رویه های متنوعی برای تجزیه و تحلیل شرایط بازار و غلبه بر فشارهای رقابتی و حصول مزیت رقابتی پایدار در این صنعت اشاره شده است . بازاریابی عاملی موثر در توسعه بنادر بوده چرا که افزایش ظرفیت های بندر ارتباط متقابل و تنگاتنگی با افزایش مشتریان دارد بدین معنا که افزایش مشتریان نیازهای جدیدی را ایجاد می کند که به طبع آن بندر باید ظرفیت های خود را افزایش دهد .بنابراین در هر بندری لازم است که اهداف بازاریابی و استراتژی های آن تعریف گردد و اثرات آن بر عملکرد تجاری این بخش ارزیابی شود رویکرد جدید برای بازاریابی بنادر عمدتاًمبتنی بر اصول بازاریابی برمینای مشتری است.این مقاله پیشینه نظری مربوط به این مفهوم و نیاز و کاربرد مفهوم بازاریابی را در صنعت بنادر کانتینری ارائه می کند. در این مقاله پیش نیازهای لازم برای اتخاذ استراتژی های بازاریابی با توجه به سنجش سطح بازار گرایی بنادر و ترمینال ها در بنادر طراحی و تنظیم می شود.

واژگان کلیدی: بازاریابی ، عملکرد تجاری ، بنادر کانتینری ، بازارگرایی، استراتژیهای بازاریابی .

نویسندگان: فاطمه سليماني، پرويز باورصاد، مصطفي فولادي

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي قابليت كاربرد مدل سروكوال در ارزيابي كيفيت خدمات بندري

موضوع مقاله: بررسي قابليت كاربرد مدل سروكوال در ارزيابي كيفيت خدمات بندري چکیده مقاله: کیفیت خدمات بندری این به معنی…

بررسي تأثير استراتژي ترويج فروش بر ترجيح مشتريان در انتخاب بانك تجارت

موضوع مقاله: بررسي تأثير استراتژي ترويج فروش بر ترجيح مشتريان در انتخاب بانك تجارت چکیده مقاله: بازاریابی در نظام بانکی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *