/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات،اسقلال مدیریت و مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده

مدیریت سود در سال های اخیر در برخی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران همچون دیگر بازارهای سرمایه در جهان گسترش یافته است. هدف از مدیریت سود جلب سرمایه بیشتر با غیر واقعی جلوه دادن وضعیت مالی شرکت می باشد. شناخت عوامل مؤثر بر مدیریت سود و راه های به حداقل رساندن مدیریت سود در تحقیقات ادیر بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. در این پایان نامه که روش پانل دیتا  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء اطلاعات،ا سقلال مدیریت و مدیریت سود بین تعداد ۸۳ شرکت پذیرفته شده در و در طول سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران پردادته شد و از شادص های به موقع بودن افشاء ، قابل اتکا بودن افشاء ، استقلال هیئت مدیره و اندازه شرکت به عنوان متغیر های کنترلی و برای تعدیل رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات ، استقلال مدیریت و مدیریت سود استفاده گردید. پس از انجام آزمون های مربوط به داده های پانلی و انتخاب روش مناسب تخمین به عنوان نتیجه گیری می توان عنوان کرد بین کیفیت اف شاء اطلاعات و استقلال مدیریت و مدیریت سود رابطه معنی دار واود دارد همچنین بین قابل اتکا بودن و به موقع بودن افشای اطلاعات شرکت و مدیریت سود در شرکت های منتخب مورد بررسی معنی دار می باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت افشا ء اطلاعات،استقلال مدیریت، مدیریت سود

صفر یاری زاده
کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.ایران

بررسی رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات،اسقلال مدیریت و مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری

نوشته های مشابه

مقاله علمی چیست؟ + آموزش ویدیویی

یک مقاله علمی چه قسمت هایی دارد؟ یک مقاله علمی :هر مقاله دارای اطلاعات مختلفی است، که در بخش‌های مشخصی…

کارت امتیازی متوازن BSC و نقشه استراتژی

چکیده فرآیند مدیریت استراتژیک فرآیندی است که شرکت های موفق و صاحب نام دنیا در سطوح ملی و بین المللی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − دو =