/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره واحتمال ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره و ریسک نکول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شد. به همین منظور، نمونه¬ای متشکل از ۱۲۵ شرکت طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۳ انتخاب شد. برای رسیدن به این هدف براس ساختار مالکیت از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامدارن بزرگ (بانکها و هلدینگها) و مالکیت مدیر و همچنین برای ساختار هیئت مدیره از اندازه هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل و از ریسک نکول با استفاده از مدل فالمر (۱۹۸۴- متغیر مجازی) به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. برای آزمون فرضیه¬ها از رگرسیون لجستیک و آزمون هاسمر-لمشو و درصد صحت پیش¬بینی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می¬دهد که، بین مالکیت سهامدارن بزرگ، مالکیت مدیر، مالکیت مدیریتی و اندازه هیئت مدیره رابطه معنادار از نوع مثبت و مستقیم برقرار است. اما بین مالکیت نهادی و پاداش هیئت مدیره، رابطه معناداری یافت نشد.

واژگان کلیدی: ریسک نکول، مالکیت مدیر، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، پاداش هیئت مدیره

 

میثم سهرابی گروه حسابداری ،واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران

علیرضا معطوفی گروه حسابداری ،واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران

بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره واحتمال ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره واحتمال ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نوشته های مشابه

بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی بوده است. مبانی نظری پژوهش را نظریه کارل…

نیرویابی در عصر نوین: سیاستها، فرایندها و روشها

چکیده در محیط تجاری امروز، سازمان ها با فشار تولید بیشتر با منابع کمتر مواجه اند. کارکنان، کسانی هستند که…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − پنج =