/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسي تاثير فناوری اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان مازندران)

موضوع مقاله: بررسي تاثير فناوری اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان مازندران)

چکیده مقاله:

پژوهش انجام شده با این فرض که آیا استفاده از فناوری اطلاعات موجب بهبود ی وظایف مدیریت منابع انسانی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران شده است؟ مورد مطالعه قرار گرفته، و به سه فرضیه فرعی که هر یک در برگیرنده تاثیر فناوری اطلاعات بر سه نظام مدیریت منابع انسانی است، تقسیم شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان واحد معاونت پشتیبانی و امور اداری اداره کل امور مالیاتی می باشند، که کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر یک پژوهش میدانی است و برای گرداوری اطلاعات، علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، از ابزار پرسشنامه نیز استفاده شده است. روایی پرسشنامه 35 سوالی محقق ساخته توسط افراد متخصص فناوری اطلاعات و کارشناسان منابع انسانی مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ معادل 90 %، تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است که نتایج تحقیق نشان می دهد،که هر سه فرضیه فرعی؛ یعنی استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود وظایف نظام جذب و تامین – نظام توسعه و بهسازی- و نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی، در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران موثر بوده است؛ مورد تایید واقع نگردیده است. بنابراین هر سه فرضیه فرعی رد می شود. و در نهایت با جمع-بندی سوالات فرعی می توان نتیجه گرفت که بکارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر چندانی در بهبود ی وظایف مدیریت منابع انسانی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران نداشته است.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی،اداره کل امور مالیاتی مازندران .

نویسندگان: زهرا غفوري، مريم حسين پور

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 5

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر دلبستگي (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام)

موضوع مقاله: بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر دلبستگي (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام) چکیده مقاله: هدف این پژوهش…

بررسي بازده كوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه اوليه رشدي و ارزشي در بورس تهران

موضوع مقاله: بررسي بازده كوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه اوليه رشدي و ارزشي در بورس تهران چکیده مقاله: در…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *