/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید لوازم خانگی (مورد مطالعه: لوازم خانگی ال جی و سامسونگ)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید لوازم خانگی (مورد مطالعه: لوازم خانگی ال جی و سامسونگ)

چکیده مقاله:

یکی از بحثهای که امروزه در بین خریداران لوازم خانگی وجود دارد منصفانه بودن (یا نبودن) قیمت لوازم خانگی که بر رضایت مشتری و تصمیم به خرید تاثیر می گذارد و هدف پژوهش حاضر آن است که از یکسو مفهوم قیمت منصفانه را به عنوان عامل ایجاد کننده رضایت مشتری و تاثیر آن را بر (قضاوت رضایت) و از سوی دیگر عوامل موثر بر ادراک منصفانه بودن قیمت ادراکی مشتریان را بررسی کند. روش پژوهش از نوع تحقیقات همسبتگی است ابزار جمع آوری پرسشنامه بود نتایج تحقیق نشان داد میزان رضایت لوازم خانگی ال جی نسبت به سامسونگ بیشتر بوده است.

واژگان کلیدی: آسیب پذیری؛ ادارک قیمتی؛ انصاف درک شده از قیمت؛ رضایت مشتری؛ منصفانه .

نویسندگان: امید صحرایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *