/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی تأثیر عملکرد مالی بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تأثیر عملکرد مالی بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه های نوین عرضه کالاها و خدمات، مسایل زیست محیطی و سمت گیری سازمان ها از دارایی های
مشهود به نامشهود و … از عوامل عمدهای است که موجب شده است سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های بسیار متعدد و خطرات زیاد و حتی پیش بینی نشده مواجه شوند. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در پایان سال مالی ۱۳۹۲ ) بوده و از نظر زمانی شامل ۱۱ سال از ابتدای دوره مالی سال ۱۳۸۲ تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ است. برای نمونه گیری از روش کل شماری استفاده گردیده که به دلیل عدم دسترسی محقق به اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف و زیان ده بودن برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق از سوی دیگر، موجب گردید در مجموع ۷۲ شرکت در قالب ۷۹۲ مشاهده انتخاب و مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که عملکرد مالی بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، رقابت پذیری، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: میلاد نجاری، بهزاد قربانی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *