/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسي تأثير عملكرد مالي بر رقابت پذيري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسي تأثير عملكرد مالي بر رقابت پذيري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

پيچيدگي محيطي، شدت رقابت، رواج تكنولوژي هاي نو و پيشرفته، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شيوه هاي نوين عرضه كالاها و خدمات، مسايل زيست محيطي و سمت گيري سازمان ها از دارايي هاي
مشهود به نامشهود و … از عوامل عمدهاي است كه موجب شده است سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسك هاي بسيار متعدد و خطرات زياد و حتي پيش بيني نشده مواجه شوند. جامعة آماري اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در پايان سال مالي 1392 ) بوده و از نظر زماني شامل 11 سال از ابتداي دورة مالي سال 1382 تا 29 اسفند سال 1392 است. براي نمونه گيري از روش كل شماري استفاده گرديده كه به دليل عدم دسترسي محقق به اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از يك طرف و زيان ده بودن برخي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني تحقيق از سوي ديگر، موجب گرديد در مجموع 72 شركت در قالب 792 مشاهده انتخاب و مورد مطالعه قرار مي گيرد. نتايج حاصل از تحليل فرضيه هاي تحقيق نشان داد كه عملكرد مالي بر رقابت پذيري شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد.

واژگان کلیدی: عملكرد مالي، رقابت پذيري، بورس اوراق بهادار تهران.

نویسندگان: ميلاد نجاري، بهزاد قرباني

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 3

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي رابطه ابزارهاي بازاريابي ارتباطي با تمايل به خريد مشتريان در فروشگاه هاي شهرستان ايلام در سال 1394

موضوع مقاله: بررسي رابطه ابزارهاي بازاريابي ارتباطي با تمايل به خريد مشتريان در فروشگاه هاي شهرستان ايلام در سال 1394…

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و كيفيت زندگي شغلي

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين رضايت شغلي و كيفيت زندگي شغلي چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *