/ در روش تحقیق / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بایسته های انجام پایان نامه

انجام پایان نامه

برخی از افراد انجام پایان نامه را تنها یک کار پژوهشی و تحقیقی می پندارند و تعدادی آن را شایستگی پژوهشی و پاره ای آن را مشارکت در دانش بشری معرفی می کنند. اما برای دست یابی به اهداف پژوهشی، در انجام پایان نامه باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم تا با تحصیل آن ها، بر غنای کیفی پایان نامه و دست یابی به اهداف، انجام پایان نامه برسیم:

نیازشناسی موضوعی

پاسخ به نیازهای واقعی مخاطبان هدف، اهمیت بسیاری دارد. بنابراین تلاش علمی باید برای پاسخگویی به نیازها در عرصه نظری یا عملی باشد. یک موضوع پایان نامه باید با هدف رفع یک نیاز شکل بگیرد.

روش شناسی

بدون روشمندی، نمی توان به نتایج قابل قبولی دست یافت. در حقیقت، موضوع های گوناگون و نوع پژوهش ها، نیازمند روشی خاص و مختص به خود است. روش تحقیق یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا دست یابی به راه حل یک مسئله است. به عبارت دیگر، روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و مطمئن و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف امور مجهول و دست یابی به راه حل مسائل است.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه

جامع نگری

پرداختن به جنبه های گوناگون مسئله و برقراری ارتباط و انسجام منطقی و تجزیه و تحلیل علمی بر اساس نظریه های گوناگون برای دست یابی به اهداف، بسیار ضروری است.

هدفمندی در پاسخ گویی به سوالات تحقیق

انجام پایان نامه، برای پاسخ به سوال و کشف حقیقتی مجهول طراحی می شود. بنابراین، دست یابی به پاسخ سوالات مورد انتظار است، سوالات تحقیق می تواند به دو صورت کلی و فرعی شود:

سوال کلی

این سوال به طور مستقیم از مسئله پژوهش گرفته می شود.

سوال فرعی

این سوالات از سوال کلی پایان نامه نشئت می گیرد و می توان آن ها را مسئله تفکیک شده از پژوهش نامید.

 

بهره گیری از ادبیاتی مناسب

جذابیت بخشی به انجام پایان نامه، به قالب ادبی مناسبی نیاز دارد. بنابراین باید به آیین نگارش پایان نامه و اصول ادبی به طور کامل پای بند باشیم تا در اثر غفلت از این مهم، به غنای محتوایی اثر، زیانی وارد نیاید.

نوشته های مشابه

پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات هدف: بررسی اثربخشی سیستم ارتباطات در سازمان امتیازدهی و تفسیر نتایج: برای هر گزینه…

پرسشنامه ابعاد استراتژیک

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه ابعاد استراتژیک هدف: بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید   امتیاز دهی برای هرگزینه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *