/ در روش تحقیق / توسط

انواع مقالات

مقالات را از چند دیدگاه می توان دسته بندی کرد. یکی از این دسته بندی ها می تواند بر اساس محتوای اطلاعات مقاله باشد که از این منظر مقالات به چهار نوع تقسیم می شوند.

مقاله پژوهشی: برگرفته از تحقیقی است که به تازگی پایان یافته است و چون متکی بر یافته های تحقیقاتی است، گزارش تحقیق نیز به آن گفته می شود.

مقاله تحلیلی یا نظری: این نوع مقاله که به نام مقاله نظری نیز شناخته می شود، مقاله ای است که مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین، نظریه خاصی را در حوزه کار خود مطرح می نماید. در این نوع مقاله نویسنده ممکن است نظریه های قبلی را گسترش دهد، آن ها را با استفاده از شواهد استحکام بخشد، آن ها را به شکل دیگری بیان کند یا آن ها را مورد تأمل و تردید قرار دهد.

مقاله مرور متون: به نقد و تحلیل متون موضوعی می‌پردازد و نقاط قوت و ضعف و خلاها و نقاط اشتراک و افتراق در یک حوزه شناسایی می‌کند. مؤلف مقاله مروری از طریق مقوله بندی، یکپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده پیشین، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در جهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می کند.

مقاله گرداوری یا نقطه‌نظر: این نوع مقاله صرفاً به گردآوری و انعکاس نقطه نظرهای مختلف مندرج در نوشته های مرتبط با موضوعی خاص می پردازد و در واقع کار تازه ای را عرضه نمی کند. تفاوت آن با مقاله تحلیلی این است که به ارائه نظریه جدیدی منتهی نمی شود و نیز با مقاله مروری این تفاوت را دارد که الزاماً به سنجش و ارزیابی کلیه آثار قبلی نمی پردازد.

این مقاله را حتما بخوانید: ارزیابی مقاله isi چگونه است؟

تفاوت مقاله گرداوری با مقاله تحلیلی: به ارائه نظریه جدیدی نمی‌پردازد

تفاوت مقاله گرداوری با مقاله مروری: به ارزیابی و سنجش کلیه آثار قبلی نمی‌پردازد.

نوشته های مشابه

سوالات اساتید از دانشجو در جلسه دفاع

اگر شما در جلسات دفاع دانشجویی زیادی شرکت داشته باشید متوجه می شوید که اساتید یک سری سوالات متداول از…

ساختار مقاله

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =