انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

انجام پروپوزال

پروپوزال  در لغت انگلیسی (proposal) به عنوان طرح اولیه از انجام پایان نامه یا یک پژوهش است بطوریکه این طرح نمایانگر کلیت پایان نامه باشد و خواننده آن با دیدن آن به کلیت پایان نامه برسد.

پروپوزال از چندین بخش تشکیل می شود:

۱-عنوان: پیشنهاده هر تحقیق باید عنوان موقتی برای طرح تحقیق به نام مولف یا مولفان و اطلاعات تماس داشته باشد. پیشنهاد  می شود عنوان کوتاه و جذاب انتخاب شود.

۲- چکیده: باید به طور موجز، در برگیرنده نکات اصلی تحقیق،روش برنامه ریزی شما برای انجام تحقیق و یافته های مورد انتظار باشد.

۳-مقدمه: باید به طور واضح و روشن، هدف و انگیزه طرح تحقیقی را بیان کند و نشان دهد که چرا این تحقیق از اهمیت بر خوردار است؛ چه دانش جدیدی به دست خواهد امد و مخاطبان مد نظر این تحقیق چه کسانی هستند.

۴-پیشینه تحقیق: مرور پیشینه تحقیق باید دانش شما را نسبت به مطالب مربوط به موضوع و حوزه های مرتبط با آن نشان دهد. پیشینه تحقیق باید چیزی بیش از یک خلاصه صرف از مطالب مرتبط باشد. این قسمت باید در برگیرنده قضاوت تحلیلی و انتقادی خود شما نیز باشد.

۵- موضوع:پیشنهاد تحقیق شما باید دارای یک موضوع با تعریف واضح و روشن و با یک مسئله تحقیق همراه  با یک یا چند تحقیق پیشنهادی باشد.

۶- چارچوب نظری: پیشنهاد تحقیق باید دارای شرحی از چارچوب نظری پیشنهادی شما باشد.

۷- روش تحقیق: پیشنهاد تحقیق باید شامل شرحی از روش تحقیق همراه با رویکرد اساسی فلسفی باشد که قصد دارید آن را فرا بگیرید.

۸- رویکرد تجزیه و تحلیل داده ها: باید مشخص شود که قصد دارید چگونه داده های خود را تجزیه و تحلیل کنید

۹-جدول زمانی برای تکمیل تحقیق: یک پیشنهاد تحقیق باید شامل یک جدول زمانی باشد که نشان می دهد چه زمانی موعد مقرر ارائه نسخه نهایی گزارش نوشته شده است.

۱۰- منابع: هر پیشنهاد تحقیق باید فهرست منابع استفاده شده را در پایان کار ارائه دهد.

proposal-collagemodiriyat

نکات ضروری انجام پایان نامه

  • مراقب پایان نامه های کپی شده باشید.
  • تمامی  مراحل  پایان نامه باید زیر نظر اساتید انجام شود.
  • دقت داشته باشید که استاد معرفی شده حتما از رشته شما باشد.
  • بهتر است انجام پروپوزال و پایان نامه هر دو توسط یک تیم انجام شود.
  • ارائه موضوعات باید در رشته و گرایش شما باشد.
  • حتما زمان اتمام پروژه را سوال بفرمایید که مشکلی با زمان دفاع شما پیش نیاید.
  • بهتر است با استاد  پایان نامه خود کمی در مورد پروژه و نحوه انجام آن صحبت کنید.
انجام پایان نامه مدیریت