/ در مقاله مدیریت / توسط

ارزیابی عملکرد تیم اجرایی بر اساس تیپ های شخصیتی نمونه موردی شرکت تامین و تصفیه آب تهران

موضوع مقاله: ارزیابی عملکرد تیم اجرایی بر اساس تیپ های شخصیتی نمونه موردی شرکت تامین و تصفیه آب تهران

چکیده مقاله:

  در تمام سازمان ها یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف کار تیمی است. در همین راستا می بایست عوامل موثر بر تشکیل یک تیم کارآمد را شناسایی و در جهت تشکیل آن اقدام کرد. از آنجا که تشکیل تیم های موثر در سازمان فرآیندی پیچیده است، بهترین نتیجه، در داشتن دانش کافی و بکارگیری آن خواهد بود. این مطالعه به ارزیابی عملکرد تیم اجرایی در شرکت تأمین و تصفیه آب تهران – آبرسانی جنوب می پردازد. نتایج نشان می دهد یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد تیم، توجه به تیپ های شخصیتی کارکنان و تفاوت های فردی هر یک از آن هاست و یکی از شرایط مهم رسیدن به این هدف، ترکیب مناسب افراد براساس تیپ شخصیتی آن ها در تشکیل تیم است. عوامل متعددی می تواند در افزایش عملکرد کار تیمی موثر باشد، به همین دلیل مدیریت باید به دنبال راه حل هایی باشد که بتواند عملکرد تیم های اجرایی را افزایش دهد. پایایی پرسشنامه شخصیت شناسی 0.86 و پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیم 0.81 از روش آلفای کرونباخ بدست آمد که نمایانگر پایایی قابل قبول است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها مشخص می کند میزان همبستگی عملکرد تیم با وجدان کاری و تجربه پذیری به ترتیب 0.919 و 0.927 می باشد و میزان همبستگی بین این دو عامل 0.767 می باشد که می توان گفت مدیران می توانند جهت افزایش عملکرد تیم های اجرایی از طریق انتخاب افراد با خصوصیت شخصیتی تجربه پذیری و وجدان کاری برای تیم اجرای اقدام نمایند.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تیم اجرایی، تیپ شخصیتی، عملکرد تیم .

نویسندگان: علی محمدی، فاطمه کریمی، تهمینه ناطق

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

روش های حسابداری قانونی جرائم: گذشته،حال و آینده

موضوع مقاله: روش های حسابداری قانونی جرائم: گذشته،حال و آینده چکیده مقاله:   هدف از این مقاله بیان ریشه ی…

بررسی آموزش تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بر توسعه صادرات (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

موضوع مقاله: بررسی آموزش تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بر توسعه صادرات (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) چکیده مقاله:  …

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *