/ در مقاله مدیریت / توسط

ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه شرکت های خصوصی پروژه محور با استفاده از مدل OPM3 مطالعه موردی: شرکت ماشین سازی ویژه

موضوع مقاله: ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه شرکت های خصوصی پروژه محور با استفاده از مدل OPM3 مطالعه موردی: شرکت ماشین سازی ویژه

چکیده مقاله:

  در حال حاضر، باتوجه به رویکرد اکثر سازمان ها در شناخت عمیق تر مقوله ی مدیریت پروژه، کاربرد هرچه بیشتر این دانش و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی مدیریت پروژه، ضرورت ارائه ی روشی که وضعیت سازمان ها را از منظر میزان بلوغ و بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه، نقاط قوت و ضعف و گام های مسیر رشد و بالندگی آنها مورد ارزیابی قرار دهد، بیشتر احساس می شود . به همین دلیل، در سال های اخیر روش ها و مدل های سیستماتیک مختلفی به منظور ارزیابی میزان بلوغ مدیریت پروژه در سازمان ها ارائه شده اند . از جمله این مدل های بلوغ، مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه است که با استناد به استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه و نگاه عمیق وگسترده به مفهوم بلوغ، در حال حاضر از معتبرترین مدل های بلوغ در این زمینه به شمار می رود . بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است که میزان بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکت ماشین سازی ویژه که یکی از شرکت های بزرگ و مطرح در زمینه صنعت آب و فاضلاب ایران است؛ با استفاده از مدل OPM3 اندازه گیری شده و بالندگی این شرکت در سه دامنه پروژه، برنامه و پورتفولیو و در چهار سطح استانداردسازی، سنجش، کنترل و بهبود و نیز در کل مدل مشخص گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وضعیت بلوغ کلی این شرکت به میزان ۷۰ درصد بوده که نشان دهنده وضعیت نسبتا خوب این شرکت می باشد. علاوه بر این، شرکت ماشین سازی ویژه نمره ۸۱ از ۱۰۰ را در حوزه مدیریت پروژه، نمره ۶۵ از ۱۰۰ را در حوزه مدیریت برنامه، و نمره ۵۷ از ۱۰۰ را در حوزه مدیریت پورتفولیو کسب نموده است.

واژگان کلیدی: مدل بلوغ سازمانی، PMBOK ، مدیریت پروژه، مدیریت برنامه، مدیریت پورتفولیو.

نویسندگان: مریم محمد گنجی نیک، جهاهنیار بامداد صوفی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نوشته های مشابه

ارائه رویکردی ترکیبی بر اساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود)

موضوع مقاله: ارائه رویکردی ترکیبی بر اساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود) چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *