/ در مقاله اقتصاد / توسط

ارزیابی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر میزان مصرف حامل های انرژی در بخش خانگی استان های ایران

موضوع مقاله: ارزیابی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر میزان مصرف حامل های انرژی در بخش خانگی استان های ایران

چکیده مقاله:

  بخش خانگی، از بزرگ تریم مصرف کنندگان نهایی انرژی در میان بخش های اقتصادی کشور می باشد. اتلاف انرژی و برهم خوردن الگوی مصرف انرژی خانوارها، اجرای طرحی همچون هدفمندسازی یارانه ها را ضروری ساخت. هدف از پژوهش حاضر این است که بررسی می شود که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها آیا می توان به هدف کاهشش میزان مصرف حامل های برق و گاز در بخش خانگی استان های ایران دست یافت. انجام این تحقیق به این دلیل ضروری است که مشخص شود آیا این طرح مهم اقتصادی در طی این 5 سالی که از آغاز آن می گذرد توانسته است باعث کاهش مصرف حامل های انرژی بشود و الگوی مناسبی جهت مصرف این حامل ها ارائه دهد. به این منظور، مدل های مصرف برق و گاز طبیعی در بخش خانگی استان های ایران، با استفاده از داده های پانل سال های 1380 تا 1391 بوسیله نرم افزار Stata و با روش شکست ساختاری در داده های پانل و آزمون F Gls برآورده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که طرح هدفمند سازی یارانه ها، باعث کاهش میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی استان های ایران شده است. ولی اجرای این طرح اثر معناداری بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان های ایران نداشته است. این نتایج دلالت بر موفقیت آمیز بودن این طرح در کاهش مصرف گاز طبیعی و عدم موفقیت این طرح در کاهش مصرف برق در بخش خانگی استان های ایران می باشد. به نظر می رسد که نتایج حاصل از این پژوهش بتواند در راستای برنامهریزی صحیح جهت اجرای هدفمندسازی یارانه ها و همچنین بهبود الگوی مصرف حامل های انرژی در بخش مذکور مورد استفاده قرار بگیرد و مزایا و معایب اجرای این طرح بیش از پیش نمایان گردد.

واژگان کلیدی: هدفمند سازی یارانه ها، مصرف حامل های انرژی، شکست ساختاری، داده های پانل .

نویسندگان: بابک صفاری، ابوالفضل جنتی، محمد حقیقت

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 31

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی نظریه اقتصاد اسلامی از منظر ابن مسکویه

موضوع مقاله: بررسی نظریه اقتصاد اسلامی از منظر ابن مسکویه چکیده مقاله:   در طول تاریخ معانی و مفاهیم لغات…

ارزیابی میزان رضایتمندی از بیمارستان با استفاده از روش ویکور فازی

موضوع مقاله: ارزیابی میزان رضایتمندی از بیمارستان با استفاده از روش ویکور فازی چکیده مقاله: یکی از موارد بسیار مهم…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *