/ در مقاله حسابداری / توسط

ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار

موضوع مقاله: ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار

چکیده مقاله:

  با توجه به متون علمی به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان میدهد که در بازار، سرمایه گذاران براساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کار گیری از سرمایه ی آنها آگاهی یابند.ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. سنجش عملکرد در فرآیند تصمیم گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، ارزش افزوده اقتصادی است،ارزش افزوده اقتصادی بازار از معیار های سنجش عملکرد مدیریت است، بنابراین آزمون کارکرد معیار های مالی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه ها MVA، EVA ،ROS، RI، ROI یک ضرورت به شمار می آید. در همین حال استوارت ادعا می کند که نظیر مدل ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای داده های تاریخی محاسبه می شود ممکن است به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی کند، در این صورت باید سایر معیار ها مانند سود حسابداری را رها کرد.یکی از جدید ترین معیار های ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار ارزش افزوده اقتصادی است. براساس این معیار،ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: ۱-بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و ۲-هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. بنابراین تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیار های ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می شود تا هزینه کلیه مناع تامین مالی در نظر گرفته می شود. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی-که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است- یاد میکنند. این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد؛ تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد و سنتی بیشترین همبستگی را با ارزش های بازار دارد، موافق می باشند. مهمترین هدف مطالعه حاضر،ضمن تبیین تئوریک شاخص های سنجش، عملکرد آزمون این شاخص ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاه ها برای اتخاذ تصمیم است، نتایج مطالعه نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی با متغیر های نیز تایید مالی مورد مطالعه نظیر P ، EPS و ROI رابطه وجود دارد . همچنین وجود رابطه MVA با ROS ،ROI و RI گردیده است و نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان رابطه EVA با متغیر ها در مقایسه با MVA با متغیر ها بیشتر است. بنابراین پیشنهاد میشود از معیار ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخص ارزیابی داخلی و خارجی به علت رابطه قوی آن با ارزش افزود بازار استفاده شود.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی ( EVA )، ارزش افزوده بازار ( MVA )، ارزیابی عملکرد، سود حسابداری، روش های سنجش عملکرد .

نویسندگان: مینا یزدان جو، مهناز ربیعی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۳

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *