/ در مقاله حسابداری / توسط

ارزشیابی سرمایه فکری به عنوان زیر مجموعه ای از دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: ارزشیابی سرمایه فکری به عنوان زیر مجموعه ای از دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

 در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت هاست. واقعیت، گویای اهمیت سرمایه فکری، شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها به ویژه از دهه هشتاد میلادی به بعد است که به عقیده اکثر تحلیلگران مالی به افزایش سرمایه گذاری شرکت ها درسرمایه فکری مربوط می شود. از این رو، هدف اصلی اینپ تحقیق ارزشیابی سرمایه فکری به عنوان زیرمجموعه ای از دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیك و مدل تعدیل شده پالیك استفاده شد . دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1389 تا 1392 می باشد. نتایج حاصل از آزمون این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا(روش حداقل مربعات)، حاکی از این بود که بین سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که زیر مجموعه های سرمایه فکری دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارآیی سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد .
واژگان کلیدی: سرمایه فکری،سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری.

نویسندگان: محمد مهدی فروغی نیا، فاطمه سلطانی سروستانی، مهرزاد موسایی، هدایت نوروزی، الهه داورپناه، سحر نگهبانی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند بر مدیریت با مشتری (CRM )(مطالعه موردی اداره کل پست استان همدان)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند بر مدیریت با مشتری (CRM )(مطالعه موردی اداره کل پست استان همدان)…

بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موضوع مقاله: بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *