/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

ارتباط بین شرکت های وابسته و فرعی بانک ها با حاکمیت شرکتی و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از شدت همبستگی شرکت ها

موضوع مقاله: ارتباط بین شرکت های وابسته و فرعی بانک ها با حاکمیت شرکتی و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از شدت همبستگی شرکت ها

چکیده مقاله:

در جهت بهبود مدیریت در بانک ها به طور قطعی شرکتهای وابسته و فرعی بانک ها اثر دارند و بروی عملکرد این شرکتها نیز در بازار بورس اوراق سایر شرکتها که عملکردشان توسط متغیرهای حاکمیت شرکتی ارزیابی شدند شاید اثرگذار باشند و البته شدت همبستگی شرکتها بر هم در تحقیق های اخیر کمتر مورد توجه بوده است که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته شد. این پژوهش از نوع تحقیق همبستگی است و نرم افزار مورد استفاده نرم افزار تاپسیس است و جامعه آماری شامل ۱۲ بانک و ۶۴ شرکت در بورس اوراق بهادار است و از نتایج چنین است که همبستگی بین عملکرد شرکتها بر مبنای نسبت های سودآوری و اهرمی با عملکرد شرکتها بر مبنای حاکمیت شرکتی وجود دارد و برای سهامداران عملکرد سایر شرکتها نیز دارای اهمیت است و بانک کارا در تحلیل پوششی داده ها با شرکت کارگزاری و بانک ناکارا با شرکت سرمایه گذاری همبستگی شدید داشتند و در روش تاپسیس بانک دارای رتبه برتر و بانک دارای رتبه ضعیف تر با شرکت لیزینگ همبستگی شدید نشان دادند پس شرکتها چه دارای برترین رتبه و چه ضعیف ترین رتبه با شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری و لیزینگ بیشترین همبستگی را داشتند اما بانک برتر در تحلیل پوششی داده ها بیشتر به عملکرد شرکتهای کارگزاری و به طور غیر مستقیم با شرکتهای سرمایه گذاری همبستگی نشان دادند اما در روش تاپسیس بانک برتر با شرکت لیزینگ و به طور غیر مستقیم با شرکت بازرگانی خود همبستگی دارد پس مدیران باید به عملکرد این شرکتها در جهت ارتقای بهبود عملکرد بانک خود توجه داشته باشند تا گامی در جهت رشد اقتصادی کشور برداشته شود.

واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، عملکرد، اعضای غیر موظف، حاکمیت شرکتی ، تاپسیس.

نویسندگان: حامد فاضلی کبریا، امید اعظمی، بهاره اعظمی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *