/ در مقاله مدیریت / توسط

ارائه متدلوژی بمنظور ارزیابی فناوری در شرایط عدم قطعیت؛ همراه با نمونه کاربردی

موضوع مقاله: ارائه متدلوژی بمنظور ارزیابی فناوری در شرایط عدم قطعیت؛ همراه با نمونه کاربردی

چکیده مقاله:

ارزیابی فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای کمک به تصمیم گیری در خصوص تعیین اولویت ها و چگونگی سرمایه گذاری در حوزه دانش و فناوری قلمداد شده و با توجه به کمبود منابع از یک سو و هزینه های حوزه پژوهش و توسعه فناوری، جایگاه ویژه ای یافته است. ارزیابی فناوری شکلی از پژوهش درباره سیاست گذاری است که قادر است ارزشیابی جامعی از یک فناوری را برای تصمیم گیرنده فراهم آورد. به عنوان یکی از زیر بخش های ارزیابی فناوری، ارزیابی جذابیت فناوری در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است که به تعیین نسبی جذابیت فناوری های محصول و فرایند که بنگاه در حال بکارگیری آنها بوده یا قصد استفاده از آنها در آینده نزدیک را دارد، می پردازد. با توجه به عدم قطعیت های موجود در فرآیند ارزیابی فناوری، در این مقاله متدلوژی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه و تئوری سیستم های خاکستری (که امکان تحلیل و ارزیابی ریاضیاتی سیستم ها با اطلاعات غیرقطعی را فراهم می سازد) پیشنهاد و ارائه شده است. در پایان و بمنظور نمایش کاربردی بودن، متدلوژی ارائه شده در قالب نمونه ای کاربردی (واقعی) بکارگرفته شده و نتایج پیاده سازی آن آن ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: ارزیابی فناوری، ارزیابی جذابیت فناوری، تئوری سیستم های خاکستری، تصمیم گیری چند شاخصه.

نویسندگان: آزاده دباغی، نیما مختارزاده

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۸

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *