/ در مقاله مدیریت / توسط

ارائه رویکردی ترکیبی بر اساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود)

موضوع مقاله: ارائه رویکردی ترکیبی بر اساس سروکوال و تاپسیس برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه شاهرود)

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات دانشکده های دانشگاه شاهرود و رتبه بندی آنها براساس شاخص های کیفیت انجام گرفته است، در این راستا، پرسشنامه ای بر اساس مدل سروکوال SERVQUAL و در پنج بعد و ۲۲ سوال طراحی و طی آن شکاف کیفیت در دانشکده ها اندازه گیری شده ، و با استفاده از روش TOPSIS ، به رتبه بندی دانشکده های دانشگاه پرداخته شده است.این مطالعه در سال ۴۹۳۱ در دانشگاه شاهرود انجام شد، نتایج حاصل نشان دهنده ی آن است که شکاف کیفیت خدمات در تمام دانشکده های این دانشگاه معنی دار است، به عبارت دیگر، بین ادراکات و انتظارات دانشجویان این دانشگاه از کیفیت خدمات ارائه شده تفاوت معنی داری وجود دارد. رتبه بندی این دانشکده ها بر اساس شاخص های کیفیت نیز نشان می دهد که از دید دانشجویان این دانشگاه ، دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی از کیفیت خدمات ارائه شده ی مناسب تری در مقایسه با سایر دانشکده ها برخوردار هستند.

واژگان کلیدی: سروکوال ، تاپسیس ، ارزیابی کیفیت ، خدمات ، تحلیل شکاف.

نویسندگان: مریم نادعلی، حسن خادمی زارع، آفرین اخوان

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه شرکت هاي خصوصی پروژه محور با استفاده از مدل OPM3 مطالعه موردي: شرکت ماشین سازي ویژه

موضوع مقاله: ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه شرکت هاي خصوصی پروژه محور با استفاده از مدل OPM3 مطالعه موردي:…

مکانیزم های مدیریت سود

موضوع مقاله: مکانیزم های مدیریت سود چکیده مقاله:   از آنجا که محاسبه بنگاه اقتصادی متأثر از روش های حسابداری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *