/ در مقاله اقتصاد / توسط

اثر تئوری چرخه عمر شرکت و فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: اثر تئوری چرخه عمر شرکت و فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  در این تحقیق تأثیر تئوری چرخه عمر شرکت و فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بر سیاست پرداخت سود بررسی شده است. فرضیه چرخه عمر شرکت ادعا می کند که در مرحله بلوغ شرکت های با سود انباشته بالا تمایل به پرداخت سود سهام بی کران دارند. بنابراین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ( RE/TE ) که یک معیار برای چرخه عمر شرکت است، انتظار می رود با پرداخت سود سهام رابطه مثبت داشته باشد. همچنین اگر مدیران سود سهام را پرداخت نمایند، هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را کاهش داده و انتظار می رود که یک رابطه مثبت بین به جریان وجوه نقد آزاد پرداخت سود سهام به وجود آید.تحقیق حاضر از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق متشکل 70 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 93 – 89 می باشد . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین جریان وجوه نقد آزاد و سود سهام پرداختی رابطه منفی وجود دارد، که این امر نشان دهنده وجود مشکل نمایندگی در شرکت های حاضر در نمونه است.

واژگان کلیدی: سیاست پرداخت سود، چرخه عمر، جریان وجوه نقد آزاد.

نویسندگان: مجتبی ابراهیم پور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 11

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تاثیر هیئت مدیره و مالکیت نهادی بر میزان پرداخت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر هیئت مدیره و مالکیت نهادی بر میزان پرداخت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس…

بررسی تاثیر فاکتورهای مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر فاکتورهای مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی چکیده مقاله:   امروزه…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *