/ در مقاله مدیریت / توسط

اثرات نوآوری و ایجاد تکنولوژی بر عملکرد سازمان

موضوع مقاله: اثرات نوآوری و ایجاد تکنولوژی بر عملکرد سازمان

چکیده مقاله:

امروزه به طور روزافزونی سازمان ها با محیط هایی پویا و در حال تغییر مواجه هستند و بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند .با توجه به این تغییرات، سازمان ها نمی توانند در مورد موفقیت عملکرد خود اطمینان حاصل نمایند، لذا در پاسخ به تغییرات موجود و بهبود سطح عملکرد خود، به شکل های مختلف نوآوری روی می آورند .نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی است .با توجه به اهمیت موضوع ، در این مقاله تاثیر متغیرهای نوآوری، ایجاد تکنولوژی، مدیریت کیفیت، قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش اندازه گیری رگرسیون چند متغیره و تحلیل فازی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و FS/QCA به تاثیر مثبت این متغیرها بر عملکرد سازمانی پی برده شد.

واژگان کلیدی: نوآوری، ایجاد تکنولوژی، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت، قابلیت مدیریت اطلاعات.

نویسندگان: الهام قنبرلو، دکتر سید صمد حسینی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *