/ در مقاله حسابداری / توسط

ابعاد کیفیت خدمات و تاثیر آن بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری ایران

موضوع مقاله: ابعاد کیفیت خدمات و تاثیر آن بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری ایران

چکیده مقاله:

  در سالهای اخیر افزایش تعداد بانک ها منجر به تشدید رقابت در این صنعت شده است. با توجه به افزایش رقابت در این صنعت، بانک ها برای بقا نیاز به شناسایی عواملی دارند که در جذب و حفظ مشتریان موثر می باشد. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک های ایرانی و تاثیر رضایت بر وفاداری در بخش بانکداری ایران است. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای و 391 نفر با سن 18 سال به بالا بعنوان نمونه انتخاب شدند. از روش تحلیل چند متغیره به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، و همدلی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان بانک دارد. همچنین این پژوهش نشان داد که رضایت به طور مثبتی وفاداری مشتریان بانک را تحت تأثیر قرار می دهد.

واژگان کلیدی: بانک، کیفیت، خدمات، رضایت، وفاداری.

نویسندگان: وحید حاتمیان، فرهاد رضازاده، علیرضا شیرمحمدزاده، بهروز علیپور

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی ارتباط نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش سازمان

موضوع مقاله: بررسی ارتباط نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش سازمان چکیده مقاله:   هدف از این پژوهش…

بررسی تاثیر سوابق کاری حرفه ای سرمایه گذاران بر میزان پیروی آنان از رفتارهای گروهی در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تاثیر سوابق کاری حرفه ای سرمایه گذاران بر میزان پیروی آنان از رفتارهای گروهی در بورس اوراق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *