کالج مدیریت

کالج مدیریت از سال ۱۳۹۳ کار خود را در زمینه انجام پایان نامه و انجام مقاله آغاز کرده است. هدف آن توسعه و نشر آموزش های رایگان رشته مدیریت است. این آموزش های در زمینه انجام مقاله و نگارش پایان نامه مدیریت است. از جمله خدمات سایت به نگارش پایان نامه مدیریت ، انجام مقاله مدیریت ، انجام ترجمه تخصصی مقاله ها اشاره کرد. ما در این سایت علاوه بر خدمات بر آن شدیم تا ویدیوهای آموزشی تهیه کنیم. این ویدیو ها توسط تیم حاذق کالج مدیریت انجام می شود. این آموزش ها در زمینه انجام مقاله، انجام پایان نامه و نرم افزار آماری است. امروزه ما به دنبال ایجاد یک پایگاه علمی پژوهشی جامع در رشته مدیریت هستیم. قصد ما ارائه خدمات در زمینه انجام مقاله مدیریت ،پایان نامه مدیریت است.

کالج مدیریت، تخصصی ترین سایت انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه

پایان نامه یک نوشته دانشگاهی برای فارغ التحصیل شدن لازم است. انجام پایان نامه در تمامی دوره های آموزشی ارشد و دکتری لازم است. پایان نامه یک نوشته ای است که دانشجو به کمک استاد راهنمای خود آن را انجام می دهد. معمولا نیز یک استاد مشاور آن را کمک می کند. انجام پایان نامه نیازمند طرح یک پروپوزال در مرحله اولیه خود می باشد. این پروپوزال طرح کلی یک پایان نامه است. پایان نامه باید به شیوه ای نگارش شود که اصول اولیه آن رعایت شود. انجام پایان نامه در رشته مدیریت نیز مستثنی نیست. رشته مدیریت به دلیل گرایش های فراوان همواره با سختی هایی در انتخاب موضوع برای دانشجویان برخوردار است. انجام پایان نامه مدیریت در تمامی گرایش های آن انجام می شود. کالج مدیریت پشتیبان دانشجویان ارشد و دکتری در انجام پایان نامه است.

انجام پایان نامه مدیریت

برخی از افراد متصور می شوند که انجام پایان نامه را می توان کپی کرد. برخی منابع و متون دیگران را برداشت و به دانشگاه داده و نمره پایان نامه را می گیرند. براستی تفکر اشتباهی است. رشته مدیریت نیز با توجه به گرایش های فراوان دارای موضوعیت بیشتری برای درس پایان نامه است. متاسفانه دانشجویان این رشته با فراخی بسیاری در انتخاب موضوع تکراری روبرو هستند. نیازشناسی موضوع بسیار در انجام پایان نامه مدیریت اهمیت دارد. برخی از افراد انجام پایان نامه را تنها یک کار پزوهشی و تحقیقی می پندارند. تعدادی آن را شایستگی پژوهشی و پاره ای آن را مشارکت در دانش بشری معرفی می کنند. اما برای دست یابی به اهداف پژوهشی، در انجام پایان نامه باید به مواردی توجه کرد. این موارد: موضوع، روش شناسی ، جامع نگری، هدفمندی در توجه به سوال تحقیق، ادبیات تحقیق.

انجام مقاله

در یک سیستم آموزشی پژوهشی، انجام مقاله بسیار با اهمیت است. حاصل یک تحقیق علمی در انجام مقاله و نگارش مقاله جمع می شود. یک محقق بعد از انجام پایان نامه به دنبال جمع بندی و استخراج مقاله از پایان نامه می باشد. انجام مقاله باید به روش علمی انجام پذیرد. حاصل کار دانشجو بعد از نگارش مقاله در ژورنال های معتبر به چاپ می رسد. دانشجو با انجام یک مقاله حداکثر دو نمره به پایان نامه خود می افزاید. چرا که نمره پایان نامه از ۱۸ نمره است. دو نمره برای انجام مقاله اختصاص می یابد. دانشجویان اگر قبل از جلسه دفاع از پایان نامه خود انجام مقاله را در ژورنال های معتبر انجام دهند، می توانند بهتر دفاع را انجام دهند. نظر اساتید محترم نیز به همین روال است کخ انجام مقاله از دفاع باشد و نمره کامل را از پایان نامه خود دانشجو بگیرد.